エルディの技術 L.D's technologies L.D技术 เทคโนโลยีของ L.D technology

高品質と短工期を実現する
エルディの独自技術。
L.D's unique technologies achieve high quality and shorten a work period. L.D的独特技术可以在缩短工期的同时实现高品质。 เทคโนโลยีแบบไม่เหมือนใครของ L.D จะทำให้มีระยะเวลาการก่อสร้างที่สั้นลงและมีคุณภาพสูง

建築物の大小に関わらず建物の強度や遮音性、耐震性は建物の品質に関わるとても重要な評価基準です。弊社独自の建築工法である小規模マンション向け「LD2000」と高層ビル向け「LD3000」により高品質な建築物を短工期で実現致します。 The strength, noise barrier function and earthquake protection are very important factors for evaluations of building quality, regardless of the size of a building.
We are able to build high quality buildings for a short period thanks to "LD2000", a L.D's unique technology for constructions for small-size apartment buildings, and "LD3000" for high-rise buildings.
无论建筑物的大小如何,建筑物的强度、隔音、抗震性都是与建筑物质量息息相关的极其重要的评价标准。通过我们公司独创的建筑施工技术——面向小规模公寓的“LD2000”和面向高层建筑的“LD3000”施工技术,可以在短工期内完成高品质的建筑施工。 ไม่ว่าอาคารจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ความแข็งแรง ความสามารถในการเก็บเสียง และความสามารถในการต้านทานต่อแผ่นดินไหวนั้นเป็นมาตรฐานการประเมินคุณภาพของอาคารที่สำคัญมาก พวกเราสามารถก่อสร้างอาคารคุณภาพสูงในระยะเวลาสั้นๆ ได้ด้วย "LD2000" ซึ่งเหมาะสำหรับแมนชั่นขนาดเล็กและ "LD3000" ซึ่งเหมาะสำหรับตึกสูงอันเป็นวิธีการก่อสร้างแบบเฉพาะของบริษัทเรา

高気密・高防音魔法瓶断熱 Super-insulated building for air / noise prevention 高密封性、高隔音保温瓶级隔热 ฉนวนกระติกน้ำร้อนที่กันเสียงได้ดีและปิดสนิทแน่นหนา
LD2000マンション LD2000 Apartment Building LD2000公寓 แมนชั่น LD2000

エルディマンションLD2000の特徴 Features of LD Apartment with LD2000 L.D公寓LD2000的特点 เอกลักษณ์ของแมนชั่น L.D LD2000

建築物としての強度や遮音性、耐震性などの利点から考えて、小規模マンションにおいても鉄筋コンクリート造が適しているといえます。弊社で開発した新工法「LD2000」は、これまで壁となってきた高い建築コストを抑え、工期を大幅に短縮した理想的な施工技術です。高品質でありながらローコストで維持費も抑えられるため、無理・無駄のない経営を可能にしています。 With the viewpoint of the advantages of strength, noise barrier and earthquake protection, it is thought that ferroconcrete buildings are suitable even for small-sized apartments. Our original new construction method called LD2000 is a very ideal construction method, which has succeeded in reducing high construction costs and shortening a construction period. Because it is low costs and low maintenance fees while still being high quality, it has made it possible to achieve businesses with no force and waste. 以建筑物的强度、隔音以及抗震性等优点为出发点进行规划,即使是小规模的公寓,也可以采用钢筋混凝土的坚实构造。迄今为止人们所面临的建筑业成本高居不下的难题,通过本公司开发的新施工方法“LD2000”可以让得到有效抑制,这是一项可以大幅缩短工期的理想施工技术。实现了高品质的同时,在日后的维护方面也可以实现低成本运营,因此可以免除经营中的困惑和浪费。 ถึงแม้จะเป็นแมนชั่นขนาดเล็กก็ยังเรียกได้ว่าเหมาะกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อคำนึงจากข้อดีอย่างความแข็งแรง ความสามารถในการเก็บเสียง และความสามารถในการต้านทานต่อแผ่นดินไหวของอาคาร วิธีก่อสร้างใหม่ที่บริษัทเราพัฒนาขึ้นมาอย่าง "LD2000" นั้นเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างในอุดมคติที่จะลดต้นทุนการก่อสร้างอาคารสูงซึ่งเคยเป็นอุปสรรคมาก่อน และยังย่นระยะเวลาการก่อสร้างลงอย่างมากด้วย อีกทั้งยังมีราคาย่อมเยาและลดค่าบำรุงรักษาในขณะที่มีคุณภาพสูง จึงสามารถบริหารดูแลได้โดยไม่ลำบากและไม่สิ้นเปลือง

LD2000の構造 Structure of LD2000 LD2000构造 โครงสร้าง LD2000
LD2000の1ユニット One unit of LD2000 LD2000的1个单元 1 ยูนิตของ LD2000
高品質 High Quality 高品质 คุณภาพเยี่ยม

建築物としての強度や遮音性、耐震性などの利点から考えて、小規模マンションにおいても鉄筋コンクリート造が適しているといえます。 弊社で開発した新工法「LD2000」は、これまで壁となってきた高い建築コストを抑え、工期を大幅に短縮した理想的な施工技術です。 Considering the advantages of constructions for strength, noise barrier, earthquake protection, reinforced concrete structure is the best even for small-sized apartments. Our newly-developed construction method called "LD2000" is an ideal technology as it has successfully reduced construction costs and shortened a construction period. 考虑到建筑的强度、隔音性和抗震性等优点,可以说小规模公寓也很适合钢筋混凝土结构。本公司开发的新工法“LD2000”,突破了建筑成本过高的难关,大幅度缩短了工期,是一项理想的施工技术。 เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ต่างๆ เช่น ความแข็งแรง ความสามารถในการเก็บเสียง และความทนทานต่อแผ่นดินไหวของสิ่งก่อสร้างแล้ว เราจึงกล่าวได้ว่าโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนี้เหมาะที่จะใช้กับแมนชั่นขนาดเล็กเช่นกัน โดย “LD2000” ซึ่งเป็นวิธีการก่อสร้างแบบใหม่ที่บริษัทพัฒนาขึ้นได้ช่วยให้ต้นทุนการก่อสร้างที่มีราคาสูงซึ่งที่ผ่านมาเคยเป็นอุปสรรคนี้ลดลง และยังเป็นเทคนิคการก่อสร้างในอุดมคติที่ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างลงได้มากอีกด้วย

遮音・防音性 Noise barrier function 隔音/阻音性 การเก็บเสียงและกันเสียง

LD2000は躯体の状態で日本建築学会の基準による遮音等級T-4(遮音性能上すぐれている)をクリアしており、賃貸物件に多い隣室の物音が響くというマイナス面を解消しました。 LD2000 is graded as the Noise Barrier Level T-4 of the standard of Japan Architecture Association (high level of noise barrier function) as its frame itself. It has made it possible to solve the issue on noises from next room, which is commonly seen at rental apartments. LD2000在维持建筑体状态下,根据日本建筑学会的基准,通过了隔音等级T-4(隔音性能优秀)的认证,消除了租赁房屋中常有的邻间杂音方面的负面影响。 LD2000 เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผ่านการเก็บเสียงระดับ T-4 ซึ่งเป็นมาตรฐานของการประชุมสัมมนาทางวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น จึงช่วยขจัดข้อเสียที่พบได้มากในอาคารปล่อยเช่าอย่างการที่มีเสียงดังออกมาจากห้องข้างๆ

高断熱・高気密 Heat blockage / super insulation function 高隔热/高密封性 ฉนวนกันความร้อนได้ดีและปิดสนิทแน่นหนา

内外二重断熱構造で高い断熱性と気密性を実現。夏涼しく冬暖かい室内環境の中で快適な生活が送れます。建築基準法の規定により、給気口・排気口を設けているので換気も万全です。 The double layered insulation structure has succeeded in achieving the high level of heat blockage and insulation function. Residents can enjoy comfortable life in their room, which is cool in summer while it is warm in winter. The ventilation system is also great as the intake ducts and exhausts are placed according to the standard of the Building Standard Act. 通过内外双重隔热结构,实现高隔热性和高密封性。提供冬暖夏凉的室内环境,生活舒适。根据建筑基准法的规定,设置供气口、排气口等,通风方面一应俱全。 โครงสร้างฉนวนกันความร้อนสองชั้นด้านนอกและด้านในช่วยทำให้ป้องกันความร้อนได้ดีและปิดได้สนิทแน่นหนา สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายท่ามกลางสภาพแวดล้อมภายในห้องที่เย็นในฤดูร้อนและอบอุ่นในฤดูหนาว ออกแบบช่องดูดอากาศและช่องถ่ายเทอากาศตามกฎข้อบังคับมาตรฐานทางด้านสถาปัตยกรรมจึงสามารถถ่ายเทอากาศได้อย่างไร้ที่ติ

高い強度・耐久性 High strength and durability 高强度、耐久性 มีความทนทานและแข็งแรงสูง

従来の壁式構造が12~15cmのコンクリート壁なのに対し、LD2000は18cmと1,5倍近い厚みがあります。床も同様に厚みを持たせ、地震や老朽化に強い躯体を作り上げます。 While concrete walls of traditional box-frame constructions are 12 - 15cm, the thickness of those of LD2000 is 18cm. The technology has made it possible to provide building frames that are strong against earthquake and deterioration by having thicker floors as well. 以往的壁式构造采用的是厚度为12~15cm的混凝土墙壁,而LD2000采用的是18cm,接近1.5倍的厚度。地板也同样拥有厚度,修建成能够抗震和抗老化的建筑主体。 เมื่อเทียบกับโครงสร้างที่เป็นโครงกล่องแบบเดิมซึ่งเป็นผนังคอนกรีตหนา 12-15 cm แล้วพบว่า LD2000 มีความหนาถึง 18 cm หรือหนากว่าประมาณ 1.5 เท่า และพื้นมีความหนาเท่ากัน จึงสามารถสร้างโครงที่แข็งแรงทนทานต่อแผ่นดินไหวหรือความเก่าเสื่อมสภาพได้

結露しない壁 Condensation prevention wall 不结露的墙壁 ผนังไม่มีไอน้ำเกาะ

構造上コンクリートがむき出しになっていないので、外気の温度に左右されることはありません。そのため結露も起きず、耐久性の向上にもつながっていきます。 Because concretes are not exposed due to its structure, the temperature gap between inside and outside does not affect to it. This prevents the walls from condensation to occur, which improves its durability. 在构造上,无混凝土裸露,所以不会受外部空气的温度影响。因此不会结露,同时提高了耐久性。 เนื่องจากไม่ใช่โครงสร้างคอนกรีตแบบเปลือยจึงไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิภายนอก ด้วยเหตุนั้นจึงไม่เกิดเป็นไอน้ำเกาะ รวมถึงยังเป็นการเสริมความทนทานอีกด้วย

低価格 Low price 低价格 ราคาย่อมเยา
工期大幅短縮によるコストダウン The price is low as a construction period becomes dramatically short. 工期大幅缩短,成本降低 ลดต้นทุนด้วยการย่นระยะเวลาการก่อสร้างลงได้อย่างมาก

工事作業手順を見直し、独自の施工技術を開発・研究することで従来工法の約半分の工期での施工が可能になりました。これにより人件費も大幅に抑えられ、コストダウンが実現します。 By reviewing the construction procedure and developing / studying our own technologies, we have succeeded in shortening a usual construction period in half. This leads to lowering of costs as staff costs can be widely reduced. 重新审视工程作业顺序,研究开发独自的施工技术,工期比以往施工方法缩减将近一半。这样即可大幅降低人工费用,降低成本。 ทบทวนขั้นตอนการก่อสร้าง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีก่อสร้างแบบไม่เหมือนใครขึ้นมา จึงสามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลาครึ่งหนึ่งของวิธีการก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงช่วยลดค่าแรงคนลงได้อย่างมากและช่วยลดต้นทุนลงด้วย

環境への配慮 Environment protection 环境保护 การคำนึงถึงสภาพแวดล้อม
廃材の少量化 Lessening of scraps 减少废料 ลดปริมาณเศษไม้

LD2000が必要最小限の資材で最高のパフォーマンスが行える工法なので、従来に比べ廃材の量も抑えられます。 The amount of scraps is much lower than the traditional materials because LD2000 technology allows us to conduct the best performance with the minimum amount of materials. 通过LD2000施工方法,可以在将使用材料控制在最小限度的同时,实现最高性能,与以往施工方法相比,耗费材料的量也得到有效控制。 LD2000 เป็นวิธีการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้วัสดุจำเป็นให้น้อยที่สุด จึงช่วยลดปริมาณเศษไม้ได้เมื่อเทียบกับวิธีการเดิมที่มีอยู่

鉄筋コンクリートの世界標準 Global Standard Ferroconcrete 钢筋混凝土世界标准 มาตรฐานโลกของคอนกรีตเสริมเหล็ก
LD3000システム LD3000 LD3000系统 ระบบ LD3000

エルディマンションLD3000の特徴 LD Apartment - the features of LD3000 L.D公寓LD3000的特点 เอกลักษณ์ของ L.D แมนชั่น LD3000

海外で高層ビル建設で用いられている工法に、クレーンを効率良く使い、大型パネル型枠にコンクリートを流し込む手法があります。
型枠システムを用いることで、高品質を保ちながら工期を短縮できるため、先進国をはじめ、建設ラッシュが進む発展途上国の高層ビル群で多数使われています。
As one of the construction technologies, which is often seen at overseas construction sites for high-rise buildings, cranes are effectively used to pour concretes into the flames of large-sized panels.
Such formwork system can shorten a construction period while maintaining its quality, therefore, it is frequently seen not only in advanced countries but also developing countries, which see a rush of constructions of high-rise buildings.
在海外高层建筑工程所采用的施工方法中,有效地使用起重机,进行大型面板模框的混凝土浇筑作业。
通过采用模框浇筑系统,能够在保持高品质的同时缩短工期,因此不仅在发达国家,还有处于建设高峰期的发展中国家,这种技术都经常被应用于高层建筑群的施工工程。
วิธีการก่อสร้างที่ใช้กับตึกสูงในต่างประเทศนั้นมีการใช้เครนให้เกิดประสิทธิภาพดีและเทคอนกรีตลงในแม่พิมพ์พาเนลขนาดใหญ่ ซึ่งการใช้ระบบแม่พิมพ์ช่วยย่นระยะเวลาการก่อสร้างและรักษาคุณภาพที่สูงเอาไว้ได้ ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาที่เร่งก่อสร้างจึงมีการนำมาใช้กับกลุ่มตึกสูงเป็นจำนวนมาก

特 色 Features 特色 ลักษณะเด่น
強固なフレーム&パネルで、
確かな躯体品質を
Strong frames and panels can maintain the quality of building frames. 坚固的模板和面板,踏实的楼体质量 คุณภาพของคอนกรีตเสริมเหล็กที่มั่นคงด้วยกรอบและพาเนลที่แข็งแรง

LD3000の特徴は、型枠のフレームとパネル自体が強固につくられているという点。精度が高く品質のよい建物の骨格(躯体)をご提供できます。 The best feature of LD3000 is strong frames and panels for building frames. This allows us to provide buildings with fine precision and high quality. 采用本身就坚固的模板和面板是LD3000的一大特点。提供精度高、质量优越的建筑物龙骨(楼体)。 ความโดดเด่นของ LD3000 คือมีการสร้างกรอบแม่พิมพ์กับตัวพาเนลขึ้นมาอย่างแข็งแรง จึงได้โครงสร้าง (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ของอาคารที่มีคุณภาพดีและมีความแม่นยำสูง

生産性が向上し、
コスト(人件費・経費)の削減が可能に
LD3000 improves productivity and reduces expenses (staff costs and other expenses) 提高生产效率、削减成本(人工费、各项经费) สามารถเพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุน (ค่าแรงคนและค่าใช้จ่าย) ได้

クレーンを効率よく使うサイクル工程システムを採用し、在来工法の約半分の日数で施工が可能となります。お客様へのお引き渡しも早くなり、ビジネスホテル・マンションなどの経営をより早くスタートしていただくことができます。 A cycle construction system, in which cranes are effectively used, can reduce a construction period as short as a half of that with traditional methods. You can start your business for operating business hotels and apartment as early as possible. 高效使用起重机的循环作业系统,工期天数比以往施工方法缩减将近一半。可以更快地交付给客户使用,商务酒店、公寓等可以尽快开始经营。 ใช้ระบบกระบวนการผลิตเวียนที่ใช้เครนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้สามารถก่อสร้างได้ภายในระยะเวลาที่น้อยลงครึ่งหนึ่งของวิธีการก่อสร้างที่มีอยู่เดิม จึงส่งมอบให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้น ทั้งยังเริ่มบริหารดูแลโรงแรมธุรกิจและแมนชั่นได้เร็วขึ้นอีกด้วย

現場でのロスも排除 LD3000 eliminates wastes at work sites. 消除施工现场的损耗 ขจัดของเสียเปล่าในสถานที่ก่อสร้าง

LD3000システムは型枠のみならず、工区分け、サイクル工程などのソフト(運用方法)を重視し、現場でのロス、無駄を排除したシステム。このノウハウの蓄積で品質・工期に差をつけます。 The LD3000 system, which focuses not only on technologies for frames but also other operational aspects including process divisions and cycle patterns in order to eliminate wastes at construction sites. Our accumulated know-how improves quality and a construction period. LD3000系统不仅重视模板质量,同样还重视工程区分、使用循环作业等软件(运用方法),消除现场损耗。通过这些技术经验的积累,在品质上、工期上远远超越以往的施工方法。 ระบบ LD3000 นั้นไม่ใช่แค่เพียงแม่พิมพ์เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ (วิธีการใช้) เช่น การแบ่งเขตก่อสร้างและกระบวนการผลิตเวียน จึงเป็นระบบที่ช่วยขจัดของเสียเปล่าและความสิ้นเปลืองในสถานที่ก่อสร้างได้ การเก็บสะสมความรู้ความชำนาญนี้ช่วยทำให้เกิดความแตกต่างทางด้านคุณภาพและระยะเวลาในการก่อสร้าง

環境に配慮したエコ工法 Environment-friendly technology 兼顾环保的绿色施工方法 วิธีการก่อสร้างแบบอีโคที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม

通常のコンパネ型枠は転用できて5~6回ですが、LD3000システムの型枠は500回以上の使用が可能です。型枠メーカーによる再処理システムもあり、コンパネ・桟木など木材資源の浪費を軽減。自然環境に与える影響を最小限に抑えています。
環境への配慮をお考えの方にお選びいただきたい工法です。
While usual concrete panels can be re-used only 5-6 times, those of LD3000 can be repeatedly used as many as over 500 times. Panel manufacturers can recycle them, which reduces wastes of concrete panels and wood materials for battens. It minimizes the impact on natural environment.
This technology is for those, who are conscious of environment protection.
通常的小型模板只能够可以转用5至6次,LD3000系统模板可以使用500次以上。并且模板制造商还可以进行再加工处理,大幅减少了模板和栈木等木材资源的浪费。尽量减少对自然环境的影响。
这是重视环保的人士的首选施工方法。
พาเนลไม้อัดแบบปกติจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 5-6 ครั้ง แต่แม่พิมพ์ระบบ LD3000 นั้นสามารถใช้ได้มากกว่า 500 ครั้ง ผู้ผลิตแม่พิมพ์ใช้กระบวนการแปรสภาพใหม่ จึงช่วยลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรไม้อย่างพาเนลไม้อัดหรือวัสดุไม้ เป็นต้น ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด จึงเป็นวิธีการก่อสร้างที่อยากให้ผู้ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลือกใช้

工期短縮メリット例 How a shortened construction period can benefit you… 工期缩短的收益实例 ตัวอย่างข้อดีของการย่นระยะเวลาการก่อสร้าง

10階建てワンルーム60戸の賃貸マンションで家賃6万円の場合、10ヶ月→7ヶ月の工期短縮で
収入6万円 × 60戸 × 3ヶ月 × 入居率80%
= 合計864万円

通常より早く収入を得ることができます。
また、中間資金の金利負担も減るため、900万円近くのコストダウン効果があります。
For example, for a 10-storied rent-apartment with 60 one-bedroom units, the construction period can be shortened from a usual 10 months to seven months, which will allow you to save 8.64 million yen (= your income per unit: 60,000 yen x 60 units x 3 months x the occupancy rate 80%). You can start earning the sum earlier than a usual process.
This also help you reduce the burdens from interim payments, which can lower your expenses by 9 million yen.
10层楼房60户的租赁公寓,如果租金为6万日元,工期由10个月缩短至7个月,则收入6万日元 × 60户 × 3个月 × 入住率 = 合计864万日元
与通常相比,这样可以更早获得收入。
另外,中间资金的利息负担也会减轻,因此具有将近900万日元的成本节省效益。
กรณีแมนชั่นปล่อยเช่า 10 ชั้น ห้องเดี่ยว 60 ห้องและค่าเช่า 60,000 เยนนั้น เมื่อย่นระยะเวลาการก่อสร้างลงจาก 10 เดือน → 7 เดือน
รายรับ 60,000 เยน × 60 ห้อง × 3 เดือน × อัตราเข้าอยู่ 80% = รวม 8,640,000 เยน
จึงสามารถได้รายรับเร็วกว่าปกติ
นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระดอกเบี้ยของเงินทุนระดับกลาง จึงมีผลช่วยลดต้นทุนได้เกือบ 9,000,000 เยน

圧倒的な遮音を実現 Great noise barrier function 实现了出众的隔音性能 เก็บเสียงได้ดีเยี่ยม
ボイドスラブ Void Slub method 多孔混凝土板 ระบบพื้นกลวง

床(ボイドスラブ) 
ボイドスラブ工法の特徴
Floor (Void Slub)
Features of Void Slub method
地板(多孔混凝土板)多孔混凝土板的特点 พื้น (Void Slab) ความโดดเด่นของวิธีการก่อสร้างระบบพื้นกลวง

高層ビルで採用されている先進の工法コンクリート床(スラブ)のみで遮音等級4上下階の圧倒的な遮音を実現する工法です。
従来のスラブに比べ、剛性・強度に優れているといわれています。
This method, graded as the Noise Barrier Level 4 (upper / lower floors), uses only advanced concrete floor (slub), which are being used at high-rise buildings.
Compared to traditional slubs, it is high in rigidity and strength.
在高层建筑中采用先进施工方法,仅使用混凝土(板)即可实现隔音性能4级,该施工方法可以实现上下层之间出众的隔音效果。
普遍反映:与以往的混凝土板相比,其刚性、强度更为优异。
เป็นวิธีการก่อสร้างที่เก็บเสียงชั้นบนล่างได้อย่างดีเยี่ยมระดับ 4 โดยใช้เฉพาะพื้นคอนกรีตตามวิธีการก่อสร้างอันก้าวล้ำซึ่งถูกใช้กับตึกสูง (Slab) กล่าวกันว่ามีความแข็งและทนทานดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับ Slab ที่มีอยู่เดิม

工場製造で工期短縮、コスト低減 Shortening of a construction period to reduce expenses 这是一项通过工厂预制缩短工期,降低成本的 ย่นระยะเวลาการก่อสร้างและลดต้นทุนด้วยการผลิตจากโรงงาน
ハーフプレキャスト工法 Half Precast method 半预制施工技术 วิธีการก่อสร้างแบบกึ่งพรีแคส

ハーフプレキャスト工法の特徴 Features of Half Precast construction method 半预浇制(half precast)工法的特点 จุดเด่นของวิธีการก่อสร้างแบบกึ่งพรีคาสต์ (Half- Precast)

建物のバルコニーや床、階段の施工に関して、工場でコンクリート部材を事前に製造し、現場へ搬入。設置した後、配筋およびコンクリートを打ち込み一体化します。従来は、全体の構造を現場で実施。型枠設置のために多くの職人を必要とし、また、精度の確保が困難でした。 In this method, concrete materials for balconies, floors and stairs of buildings are made in factories and delivered to a construction site. After assembling them, the bars and concretes are put together. Traditionally, the whole process were done at a site, which required more staff, and it was difficult to maintain accuracy. 在建筑物的阳台、地板、楼梯的施工方面,使用提前在工厂预制好造混凝土构件,然后搬入施工现场。安装后,配筋及混凝土通过浇筑实现一体化。以往的施工方法,需要在现场实施整体构造施工。需要大量人工来构筑模板,并且难以确保精度。 การก่อสร้างระเบียง พื้น และบันไดของอาคารนั้นจะเป็นการนำวัสดุส่วนคอนกรีตไปผลิตที่โรงงานเอาไว้ล่วงหน้าแล้วจึงขนเข้ามายังสถานที่ก่อสร้าง หลังจากติดตั้งแล้วจะใส่เหล็กเส้นและคอนกรีตเพื่อเชื่อมกัน ซึ่งแต่เดิมโครงสร้างทั้งหมดจะทำที่สถานที่ก่อสร้างจึงจำเป็นต้องใช้ช่างจำนวนมากในการติดตั้งแม่พิมพ์และยังรักษาความแม่นยำได้ยากอีกด้วย

メリット1 Advantage #1 优点1 ข้อดีที่ 1

工場での製造により、高強度と高精度を実現。 Making materials in factories can maintain the high levels of strength and accuracy. 通过工厂预制,实现高强度和高精度。 การผลิตที่โรงงานช่วยให้มีความแข็งแรงและแม่นยำสูง

メリット2 Advantage #2 优点2 ข้อดีที่ 2

工期短縮化や人員削減によりコストを低減。 Expenses can be reduced by shortening of a construction period and lessening a number of staff. 通过缩短工期和减少人工来降低成本。 การย่นระยะเวลาการก่อสร้างและลดจำนวนพนักงานช่วยลดต้นทุน

メリット3 Advantage #3 优点3 ข้อดีที่ 3

提携会社にて設計・製造を行うことで、低階層マンションでも利用可能。 It can be used for low-rise apartment buildings when partner companies conduct designing and manufacturing. 通过合作公司进行设计、制造,也可以应用于低层公寓。 เนื่องจากเป็นการออกแบบและผลิตโดยบริษัทหุ้นส่วนทางธุรกิจ แม้จะเป็นแมนชั่นที่ไม่สูงมากก็สามารถใช้บริการได้


林檎
1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 业务建筑,设计和施工管理房地产事业部护理师 技术 公寓系统太虚楼板半预制施工方法 建设成果 公司简介代表信息公司历史 招聘 查询 業務建築,設計和施工管理房地產事業部護理師 技術公寓系統太虛樓板半預製施工方法 建設成果 公司簡介代表信息公司歷史 招聘 查詢